De Stem van het Kind

 

De Stem van het Kind is een samenwerkingsverband in de vorm van een vof tussen BruinenBerg en ChildFirst. De Stem van het Kind biedt trainingen aan aan professionals, gericht op kinderen in scheidingssituaties.

 

Het Mattenspel

Kinderen hebben een eigen visie, een mening. Ze hebben het recht om deze visie en mening te geven volgens het Jeugdrecht en het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind, ookwel het Kinderrechtenverdrag genoemd.  Het horen van- en in gesprek gaan met kinderen is een vak apart. Zeker bij scheiding, relatieproblemen of huiselijk geweld.

 

Voor kinderen onder de 10 jaar is het vaak prettig om hun mening vorm te geven op een spelende en bewegende manier. Kinderen in deze leeftijdsfase denken nog veel in beelden omdat hun rechter hersenhelft meer ontwikkeld is. Ze zijn creatiever en willen de wereld ervaren, in plaats van er over praten. Iedereen wordt als een beelddenker geboren. In de loop van de jaren leert men woorden en de ontwikkeling van de breinbalans is nog in volle gang. Dit stopt ongeveer rond het 10e levensjaar. Hierna blijft slechts een deel van de mensen een beelddenker. De werkwijze van de begeleiders die werken met Het Mattenspel is gebaseerd op deze ontwikkeling van het kinderbrein.

 

 

Het Mattenspel Kindbehartiger

Het spel voor kinderen in scheiding of met meerdere verblijfplaatsen

Het Mattenspel is in de afgelopen jaren ontwikkeld door Marjolein Bruinenberg in samenwerking met Marlon Dijkhuizen en biedt in relatief korte tijd veel inzicht in hoe een kind de scheiding ervaart. Het is gebaseerd op beeldend lesmateriaal en kan vanaf jonge leeftijd (vanaf 3 of 4 jaar) worden ingezet. Het laat het kind spelenderwijs over de scheiding en zijn leefsituatie praten. Dit vanuit de kennis en ervaring dat spelend en bewegend praten voor kinderen een goede ingang biedt. Gelijkwaardigheid bij het spelen van Het Mattenspel is een basisgedachte. Doordat de begeleider zelf deelneemt aan het spel, opent dit deuren bij het kind. Stief&Co heeft een artikel geplaatst over Het Mattenspel met daarbij praktijkvoorbeelden. Het artikel kun je hier lezen.

Begeleiders / Professionals die het spel met het kind spelen zijn getraind en gecertificeerd. Zij werken met de gedragscode die gekoppeld is aan de spelmethode.
Voor het overzicht van de begeleiders van Het Mattenspel zie www.destemvanhetkind.nl. Opgeven voor de training kan per mail naar destemvanhetkind@gmail.com of via de bovenstaande website.