Samenwerking

Goed werk lever je natuurlijk niet alleen, daarom werk ik graag samen. Zeker met het geven van gastles, presentaties of andere workshops is het leuk en waardevol om samen sterk en overtuigend voor de groep te staan.

In een Kindbehartigerstraject is samenwerking vaak erg waardevol. Door te overleggen met school, mediators of andere betrokken hulpverleners worden er minder snel zaken over het hoofd gezien, kunnen zorgen en ervaringen gedeeld worden en worden daarmee de belangen van de kinderen beter gewaarborgd. Als Kindbehartiger ben ik de verbinding tussen verschillende professionals die zich rondom het kind bewegen. Overleggen zal ik te allen tijde doen na toestemming van beide (gezaghebbende) ouders en met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.


Wilma Dijk ontwierp het volgende model welke de bewegingen van de Kindbehartiger illustreert.

Kern van het geheel is het kind

1e schil: de primaire omgeving (gescheiden ouders en de familie)
2e schil: het secundaire team tijdens/na de scheiding (mediator, kindercoach, KIES coach, school)
3e schil: het tertiaire team (maatschappelijk werk, orthopedagoog, psycholoog, jeugdzorg)
4e schil: het quartaire team (jeugdbescherming, rechter, bijzondere curator, advocaat)

De Kindbehartiger vertolkt en borgt de stem van ieder kind door de vier schillen heen en profileert zich als verbinder, onderzoeker, coördinator, regisseur.
De Kindbehartiger behandelt niet, bewaakt en begrenst zijn eigen expertise en weet wanneer er al dan niet moet worden doorverwezen.
Pijl naar buiten: Het conflict leidt tot verdere escalatie (vechtscheiding). Veel debatteren en verwijten.
Pijl naar binnen: Het conflict neemt in heftigheid af, de dialoog komt terug en dit leidt tot normaliseren.


Ben jij professional en wil je graag samenwerken? Neem gerust contact met mij op.