Kindplan Kindbehartiger

Afspraken maken wanneer je nog goed met elkaar kunt communiceren, is makkelijker dan iets overeenkomen wanneer er conflicten zijn. Ook is het handig om zaken op papier te hebben, zodat je helder hebt wat de afspraken zijn tussen jullie als collega-ouders. Je weet waar je rekening mee moet houden, maar ook wat je van de ander kunt verwachten. Dit doe je met een ouderschapsplan.

Een ouderschapsplan is een schriftelijke overeenkomst tussen ouders die gaan scheiden. Hierin staan afspraken over de uitvoering van het ouderschap. Eigenlijk zou een ouderschapsplan dus ook heel handig zijn om te maken als je niet gaat scheiden!

Een ouderschapsplan stelt de belangen van de kinderen voorop en komt slechts tot stand door samenwerking en overeenstemming van beide ouders. Een ouderschapsplan gaat niet over rechten, maar over verantwoordelijkheden.

Welke onderwerpen staan in een ouderschapsplan?

 • Ouderlijk gezag
 • Verblijfplaats kinderen en de zorgverdeling
 • Feestdagen
 • Communicatie tussen ouders
 • Contact kinderen en niet-verzorgende ouder en familie
 • School, sport en medische zaken
 • Afspraken over bedtijden, zakgeld, piercings e.d.
 • Financiën (alimentatie, toekomstige studiekosten, onverwachte uitgaven)
 • Enzovoorts

Waar moet je rekening mee houden met het opstellen van een ouderschapsplan?

 • De leeftijd en ontwikkelingsfasen van kinderen
 • Mening van kinderen
 • Juridische onvolledigheden
 • Concreet, geen vage termen

Elk kind, elke leeftijd en elke ontwikkelingsfase heeft een andere behoefte en vraagt dus om een ander ouderschapsplan. Om deze reden moet een ouderschapsplan regelmatig worden geëvalueerd. Mijn tip is om dat jaarlijks te doen. Vergeet niet om te evalueren met de kinderen. Het gaat immers om hen. Is het voor hen een prettige aanpak?

Vaak wordt de vraag gesteld wat de ‘beste’ omgangsregeling is. Helaas, die bestaat niet. Alles valt of staat met hoe jullie als ouders omgaan met de situatie. Om een omgangsregeling uit te voeren is het bij voorbaat belangrijk dat jullie communiceren. Alleen dan kan een kind onbezorgd heen en weer tussen zijn ouders.

Niemand, welke professional dan ook, kan bepalen wat de perfecte omgangsregeling is. Als ouders ben je de beste ouders voor jouw kind. Jullie kunnen dus ook het best bepalen welke omgangsregeling prettig is. Dit is een kwestie van uitproberen, aanpassen, compromissen sluiten en flexibel zijn. Dat is nogal wat! Houd in je hoofd dat het gaat om hebben van verantwoordelijkheden, niet om rechten. Ook is kwaliteit belangrijker dan kwantiteit.

TIP: liever brengen, dan halen. Daarmee geef je als ouder een signaal naar je kind dat het oké is om te gaan. Ook hoeft een kind dan niet te wachten op zijn of haar ouder.

Hoe betrek je je kind bij het maken van een ouderschapsplan?

Volgens de Nederlandse wetgeving moeten kinderen worden betrokken bij het maken van een ouderschapsplan. Volgens het Kinderrechtenverdrag mogen kinderen een mening geven over alles wat hen aangaat. Het is hierbij waardevol als kinderen hun mening mogen geven, maar er moet voor gewaakt worden dat de kinderen een verantwoordelijkheid krijgen. Kinderen verdienen het beschermd te worden tegen het moeten nemen van beslissingen. Deze taak is te zwaar en niet voor hen. Een Kindbehartiger kan hierbij helpen door het maken van bijvoorbeeld een kindplan.

Wat verder nog belangrijk is:

Een scheiding heeft tot gevolg dat een kind altijd één van zijn ouders moet missen. Communicatie op afstand is hierbij heel belangrijk. Stimuleer als verzorgende ouder dat jullie kind de andere ouder belt, appt of op een andere manier contact kan hebben. Een handig hulpmiddel hierbij is de Heppee App. Hier kan een kind gemakkelijk een knuffel sturen voor het slapen gaan, of kunnen foto’s gedeeld worden.

De wet bepaalt dat kinderen na een echtscheiding recht hebben op een gelijkwaardig ouderschap. Waarom is dat zo belangrijk en wat houdt het in?

Op 1 maart 2009 is de Wet Bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding in werking getreden. Sindsdien geldt dat een kind over wie ouders gezamenlijk het gezag uitoefenen, na een scheiding recht heeft op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders. Ondanks dat het wel zo klinkt, betekent dit niet dat er een co-ouderschap moet worden uitgevoerd voor een gelijkwaardig ouderschap. Het gaat zelfs niet om de hoeveelheid tijd dat een ouder met het kind doorbrengt. Studies hebben bewezen: Kwaliteit gaat voor kwantiteit.

 

Waarom is de invloed van een vader nou zo belangrijk voor de ontwikkeling van een kind? Vaders hebben een unieke manier van het beïnvloeden van de ontwikkeling van een kind. Vaders fungeren als brug naar de sociale wereld, stimuleren kinderen om te exploreren en leren hen op gecontroleerde wijze risico’s nemen. Bovendien tonen studies aan dat vaders, vaker dan moeders, spelletjes met kinderen spelen die ruw, spannend en uitdagend zijn.

Ook hanteren vaders ander taalgebruik dan moeders. Moeders zijn eerder geneigd hun taalgebruik aan te passen naar het kind. Vaders praten weliswaar minder met kinderen, maar hanteren vaak meer complexe zinconstructies en moeilijkere woorden. Dit blijkt een positieve invloed op de taalontwikkeling van een kind.

 

Vaders worden gezien als een uniek rolmodel voor kinderen. Vaders die betrokken zijn bij de opvoeding van hun kind, hebben een grotere kans om een zoon te hebben die een aanzienlijk aandeel heeft in de zorgtaken en een dochter die actiever is op de arbeidsmarkt.

Actief betrokken vaders die veel voorlezen, stoeien en zorgtaken vervullen hebben kinderen die betere schoolresultaten behalen, meer vrienden hebben, minder probleemgedrag vertonen en bovendien een hogere zelfwaardering rapporteren.

 

Wat erg belangrijk is, is de invloed van moeders in dit verhaal. Moeders fungeren als een soort poortwachters en kunnen de betrokkenheid van de vader aanmoedigen of juist tegenhouden. Ik denk dat hierin een goede boodschap ligt aan alle gescheiden ouders in Nederland.

 

* Nou is het natuurlijk niet allemaal zo zwart wit. Je zou kunnen stellen dat het niet gaat om een verschil in geslacht van de ouder, maar in de genderrol die de ouder vervult. Of de primaire en secundaire ouderrol.

 

Bronnen:

*D. Nettle (2008). Evolution and Human Behavior , 29 (6), 416-423 (zie ook New Scientist , 8 december 2008: ‘ Time with dad is well spent’ )

*N. Pancsofar & L. Vernon-Feagans (2006), Journal of Applied Developmental Psychology , 27 , 571–587