Tarieven

Tarieven

Onderstaand vindt u voorbeelden van ondersteuningstrajecten. Omdat elke situatie anders is, zijn deze trajecten flexibel. Ze zijn makkelijk uit te breiden, of in te korten. Hoe meer momenten ik met kinderen in gesprek kan gaan, hoe intensiever en dieper de ondersteuning kan zijn.
Vraag gerust een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan, zodat we samen kunnen kijken naar de mogelijkheden. Het kennismakingsgesprek kan indien noodzakelijk ook telefonisch of via Skype.


Kindbehartigingstraject
€37,50 per uur (excl. BTW) per ouder
Kennismakingsgesprekken
30 minuten met iedere ouder afzonderlijk danwel tezamen waarin de hulpvraag wordt bekeken en werkdoelen worden afgestemd
Kindgesprekken
Drie keer 60 minuten
Intercollegiaal overleg
Presentatie Kindplan en terugkoppelingsgesprek naar ouders
90 minuten
Uitgebreide verslaglegging stem van het kind en advisering

In dit pakket is uitgegaan van één kind. 


Ouderadviespakket
€75 per uur (excl. BTW)
Het kan voorkomen dat je als ouder advies wenst over de omgang met jouw kinderen in verband met de scheidingssituatie. Dit kan ook betrekking hebben tot de omgang met de ex-partner. Het ouderadviespakket bestaat uit:
Kennismakingsgesprek
30 minuten
Verdiepingsgesprekken/thuisobservatie
60 minuten
Adviesgesprek of schriftelijk advies
60 minuten


Overige mogelijkheden
Los uurtarief kindgesprek €37,50 per uur (excl. BTW) per ouder
Los uurtarief ouderadviesgesprek €75 (excl. BTW)


Vergoedingen
Voor de vergoedingen adviseer ik u te informeren bij uw gemeente, rechtsbijstandsverzekering of zorgverzekering.
Hierbij kunt u de volgende registraties doorgeven:
- Lid van de Beroepsorganisatie Kindbehartiger, lidnummer BK 2 01 60 68
- KVK nummer 66 98 67 02
- SKJ nummer 1 00 01 81 34

Ik ben van mening dat het welzijn van kinderen niet mag lijden onder de financiële situatie van hun ouders en ben derhalve bereid om met u in gesprek te gaan over de mogelijkheden en samen met u naar een oplossing te zoeken.