Moeten jullie iemand missen?

Rouwbegeleiding houdt in: tijdens het rouwproces samen een stukje oplopen.

ChildFirst is onderdeel van samenwerkingverband Brasa&ChildFirst. Brasa is er voor iedereen die een ingrijpend verlies heeft meegemaakt of gaat meemaken.

Wie kunnen wij begeleiden?

 • Kinderen en jongeren
 • Volwassen
 • Echtparen
 • Gezinnen

In welke situaties kunnen wij begeleiden?

 • Na een overlijden
 • Bij een naderend overlijden
 • Bij rouwgroepen op school

”Wanneer je verdrietig bent, kijk dan opnieuw in je hart. Je zult zien dat je huilt om wat je vreugde schonk.”

Khalil Gibran

Maak jij je zorgen om de kinderen?

Wanneer de begeleiding  jonge kinderen betreft, geven wij er de voorkeur aan eerst met de ouder(s) in gesprek te gaan en te onderzoeken op welke wijze zij mogelijk zelf hun kind kunnen ondersteunen. Samen kunnen wij dan besluiten of deze oudereducatie voldoende is of dat het toch raadzaam is dat het kind zelf naar de praktijk komt.

Gaat er binnenkort iemand dood?

Door verdriet en spanning kunnen alle relaties onder druk komen te staan. Vanuit Praktijk Brasa bieden wij ook begeleiding bij een naderend overlijden. Individuele ondersteuning voor de betrokkenen bij wat in deze laatste fase voor hem of haar van belang kan zijn in relatie tot het afscheid nemen van de naaste(n).

Rouw bij kinderen op school

Voor leerlingen in het basis en voortgezet onderwijs, die een voor hen belangrijk persoon hebben verloren en hierdoor stagneren in hun ontwikkeling, bieden wij de training “Rouwgroep in School”.

Doel van deze training is:

 • Het delen van ervaringen, gedachten en gevoelens.
 • Creëren van het gevoel erbij te horen en van verbondenheid.
 • Manieren leren om om te gaan met het verlies.
 • Vergroten van zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde.
 • Actief werken aan het (opnieuw) overzicht krijgen in de eigen situatie.
 • Werken aan het krachtiger maken van de rouwende jongeren.

Ons team

Ilja Geensen

Ilja is de oprichter van Praktijk Brasa. Getrouwd, moeder van 3 pubers en op jonge leeftijd haar vader verloren. Door het volgen van tientallen opleidingen en jaren werkervaring beschikt Ilja over een schat aan kennis.

”Mijn ervaring in het omgaan met gezinnen heb ik opgedaan in mijn functie als ambulant hulpverlener. Ik heb met regelmaat ervaren hoe moeilijk het is voor kinderen, jongeren en volwassenen om na een verlies het dagelijkse bestaan weer op te pakken en zin te geven.  Sinds januari 2019 werk ik als therapeut op de Taalschool Utrecht, een school voor nieuwkomers.”

Marlon Dijkhuizen

Marlon is de oprichter van ChildFirst. Samenwonend en opgegroeid zonder haar vader. Door naast iemand te gaan staan en een stukje mee te lopen biedt zij vanuit expertise en ervaringsdeskundigheid een luisterend oor.

Marlon begeleidt ons gezin waar we te maken hebben met het verwerken van verlies, het overlijden van mijn man/ vader van mijn dochters.
Ze heeft ons gezin in een crisissituatie heel goed begeleid. Ze heeft een scherp gevoel om tot de kern door te dringen, waarbij zij elk gezinslid in de waarde laat. Ze is een heel waardevolle steun voor mijn dochters!”


Vrijwilligerswerk

Ons hele team draagt graag een steentje bij door het doen van vrijwilligerswerk. Wij zetten ons al vele jaren met veel plezier in voor Stichting Achter de Regenboog, stichting Wereldlichtjesdag Leidsche Rijn, stichting Jonge Helden en netwerk Hemelrijk.

Foto gemaakt op een gezinsweekend van Achter de Regenboog